HUD Logo
Ka warbixi Takoorka Guryaha
Waaxda Guryeynta iyo Horumarinta Magaalooyinka ee Maraykanka
Xafiiska Guriyeynta Cadaalada ah iyo Fursadda siman

SU'AAL 1
Maxaad u aaminsan tahay in qof ku takooray, qof aad la nooshahay, ama qof aad dooneysey inaad la noolaato?
Dooro ugu yaraan hal sabab. Waxaad dooran kartaa wax ka badan hal.

Qoraalka Culayska Xeerka Yareynta Waraqaha-shaqada
Culayska warbixinta dadwaynaha ee xog ururintan ayaa lagu qiyaasay celcelis ahaan 0.75 saacadood, oo ay ku jirto wakhtiga dib u eegista tilmaamaha, raadinta ilaha xogta jira, ururinta iyo ilaalinta xogta loo baahan yahay, iyo dhamaystirka iyo dib u eegista ururinta macluumaadka.
U dir faallooyinka ku saabsan qiyaasta culayskan ama dhinac kasta oo kale oo ka mid ah ururintan macluumaadka, oo ay ku jiraan talooyinka lagu dhimayo culayskan, Sarkaalka Maamulka Warbixinta, Mashruuca yareynta waraaqaha, Xafiiska Tignoolajiyada Macluumaadka, US. Waaxda Guriyeynta iyo Horumarinta Magaalooyinka, Washington, DC 20410-3600. Markaad bixinayso faallooyin, fadlan tixraac OMB Oggolaanshaha lambar 2529-0011. HUD lagama yaabo in ay qabato oo ay kafaala qaado, qofkana loogama baahna in uu ka jawaabo, xog ururinta ilaa ururinta ay muujiso nambar kontorool oo sax ah.
Xog ururintan waxa looga baahan yahay ururinta macluumaadka khuseeya dadka ama hay'adaha doonaya inay xareeyaan cabashooyinka takoorka guryeynta ee hoos yimaada Xeerka Guriyeynta Cadaalada ee 1968, sida isbedal lagu sameeyay. 42 U.S.C. � 3601 iyo kuwa xiga. Macluumaadka waxaa loo isticmaali doonaa in lagu siiyo HUD macluumaad ku filan si loola xiriiro dadka dhiban oo loogu sheego jawaab-bixiyeyaasha; samee qiimaynaha ugu horeeya ee ku saabsan awooda HUD si ay u baarto eedaymaha takoorka guryaynta ee sharci darada ah; oo ay sameeyaan baaritaanno cabasho maamul. Ma jiraan wax dammaanad qaadis ah oo sir ah oo loo bixiyay ururinta macluumaadkan.
MACLUUMAADKA XIRIIRKA
Halkee laga soo diri karaa, iimaylka, ama fakis-ka foomka codsigaaga
Ku soo gudbi onlaynka www.hud.gov/fairhousing/fileacomplaint ama u soo dir foomka codsigaaga xafiiska gobolka FHEO ee u adeega gobolka ama meesha ay takoorku ka dhacay. Waanu eegi doonaa macluumaadkaaga oo aanu kula soo xiriiri doonaa sida ugu dhakhsaha badan.

Gobolka FHEO 1 (New England)
CT, ME, MA, NH, RI, VT
Boostada:
FHEO Region 1
Thomas P. O'Neill, Jr. Federal Building
10 Causeway St, Room 321
Boston, MA 02222
Iimayl: ComplaintsOffice01@hud.gov
Fakis: Wac (617) 994-8300 wixii gargaar ah
Gobolka FHEO 2 (NJ, NY, Caribbean)
NJ, NY, Puerto Rico, Virgin Islands
Boostada:
FHEO Region 2
U.S. Department of Housing and Urban Development
26 Federal Plaza, Room 3532
New York, NY 10278
Iimayl: ComplaintsOffice02@hud.gov
Fakis: Wac (212) 542-7519 wixii gargaar ah

Gobolka FHEO 3 (Mid-Atlantic)
DE, DC, MD, PA, VA, WV
Boostada:
FHEO Region 3
The Wanamaker Building
100 Penn Square East, 12th Floor
Philadelphia, PA 19107
Iimayl: ComplaintsOffice03@hud.gov
Fakis: Wac (215) 861-7646 wixii gargaar ah
Gobolka FHEO 4 (Southeast)
AL, FL, GA, KY, MS, NC, SC, TN
Boostada:
FHEO Region 4
Five Points Plaza
40 Marietta NW St., 16th Floor
Atlanta, GA 30303
Iimayl: ComplaintsOffice04@hud.gov
Fakis: Wac (404) 331-5140 wixii gargaar ah

Gobolka FHEO 5 (Upper Midwest)
IL, IN, MI, MN, OH, WI
Boostada:
FHEO Region 5
Ralph H. Metcalfe Federal Building
77 West Jackson Boulevard, Rm. 2202
Chicago, IL 60604
Iimayl: ComplaintsOffice05@hud.gov
Fakis: Wac (312) 913-8453 wixii gargaar ah
Gobolka FHEO 6 (South/Southwest)
AR, LA, NM, OK, TX
Boostada:
FHEO Region 6
307 W. 7th Street
Suite 1000
Fort Worth, TX 76102
Iimayl: ComplaintsOffice06@hud.gov
Fakis: Wac (817) 978-5900 wixii gargaar ah

Gobolka FHEO 7 (Lower Midwest)
IA, KS, MO, NE
Boostada:
FHEO Region 7
Gateway Tower II
400 State Avenue, Room 200
Kansas City, KS 66101
Iimayl: ComplaintsOffice07@hud.gov
Fakis: Wac (913) 551-6958 wixii gargaar ah
Gobolka FHEO 8 (Mountain West)
CO, MT, ND, SD, UT, WY
Boostada:
FHEO Region 8
U.S. Department of Housing and Urban Development
1670 Broadway
Denver, CO 80202
Iimayl: ComplaintsOffice08@hud.gov
Fakis: Wac (303) 672-5437 wixii gargaar ah

Gobolka FHEO 9 (West/Territory Islands)
AZ, American Samoa, CA, Guam, HI, NV
Boostada:
FHEO Region 9
One Sansome St.
Suite 1200
San Francisco, CA 94104
Iimayl: ComplaintsOffice09@hud.gov
Fakis: Wac (415) 489-6524 wixii gargaar ah
Gobolka FHEO 10 (Northwest)
AK, ID, OR, WA
Boostada:
FHEO Region 10
Seattle Federal Office Building
900 First Avenue, Room 205
Seattle, WA 98104
Iimayl: ComplaintsOffice10@hud.gov
Fakis: Wac (206) 220-5170 wixii gargaar ah

Are you sure?


Privacy Act Statement
HUD gathers information on employees, individuals applying for HUD programs, business partners, contractors and clients. The Privacy Act of 1974 established controls over what personal information is collected by the federal government and how it is used.
The Act grants rights to United States citizens and legal permanent residents. Under the Privacy Act you:

  •    Have the right to see records about yourself; and
  •    Can correct a record that is inaccurate, irrelevant, untimely, or incomplete.

Qoraalka Culayska Xeerka Yareynta Waraqaha-shaqada
      MACLUUMAADKA XIRIIRKA
Xakamaynta OMB #: 2529-0011
Taariikhda uu dhacayo: 12/31/2023
v2.16.2